X
Håndball Scores er tilpasset dagens metoder for interaksjon via berøringsskjermer. Store knapper for de aller viktigste funksjonene gjør opplevelsen oversiktlig og enkel for den som skal styre resultattavlen.
  • De fleste arenaer har i dag ett behov eller ett ønske for større LED skjermer eller lignende, for å kunne distribuere in-game oppdateringer, replays, markedsføring med mer. Håndball Scores i kombinasjon med CubeStudio, vil du kunne utnytte deres digitale flater optimalt, og med begrenset behov for ressurser til å styre systemet. 
  • Håndball Scores alene, kan enkelt tilpasses de fleste ønske og behov for å legge hele resultattavlen på samme skjerm hvor man vanligvis kun har reklame. Det vil med andre ord si at men ikke lenger trenger dyre analoge tavler som ofte leder til dyre vedlikeholdskostnader, og omfattende opplæring av brukerne. 
  • Håndball Scores har også automatikk til de fleste funksjonene som har faste rutiner. For eksempel i forkant av en kamp, kan tiden det er til oppvarming starter, selve oppvarmingstiden og tid til dropp automatiseres. Man kan selvsagt programmere slik at det signaliseres ved hjelp av buzzer (horn) automatisk ved gitt tidspunkt i hvert enkelt segment. 
  • Med mulighet for flere regelsett, er Håndball Scores veldig enkel å tilpasse, og administrering av reglene gjøres på ett og samme sted. Det er også tilpasset funksjoner for bredde, med blant annet automatisk stopp og buzz etter gitt tid.
  • Håndball Scores er tilpasset dagens metoder for interaksjon via berøringsskjermer. Store knapper for de aller viktigste funksjonene gjør opplevelsen oversiktlig og enkel for den som skal styre resultattavlen.
  • Ved hjelp av web services, kan resultattavlen speiles til andre enheter som har en ordinær nettleser. Nettbrett og tilsvarende enheter kan da benyttes i garderober og så videre, for å holde alle oppdatert på kampbildet. Dette krever selvsagt at utstyret har internetttilgang.