X

Løsningen er integrert med Norges Idrettsforbunds felles database for administerering av medlems og arrangementdata.
Dette innebærer ett strengt regime, hvor vi har implementert autentifisering via single sign on, og to stegs web service kall.